Garanti & İade

Ürün Garantisi
Ürünler, imalatçı veya ithalatçı firma garantisi kapsamındadır. Satın almış olduğunuz ürünlerde, garanti süresi içinde meydana gelen arızalar, aşağıda ayrıntıları belirtilen garanti şartlarına göre ücretsiz olarak tamir ettirilir. Bazı ürünler, jelatinli ya da vakumlu ambalajda gelmekte, Garanti Belgesi de, ürünün bulunduğu kutunun içinde bulunmaktadır. Bu hallerde, ürünün orijinal halini bozmamak için, Garanti Belgesi, ürünü gönderirken doldurulmamakta, daha sonra, müşterilerimiz isterlerse, Garanti Belgesini ayrıca bize gönderip doldurulmaktadır. Ürün faturası ile sunulması halinde, bu şekildeki Garanti Belgeleri de geçer.

1- Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve aksi belirtilmediği sürece en az iki yıldır. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

2- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, ya da satıcıya bildirim tarihinden itibaren başlar. Bu sürenin aşılması durumunda, müşteri, Malın ücretsiz değişimini ya da bedel iadesini isteyebilir.

3- Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı veya ithalatçı firma; Malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Satıcı, Malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde ithalatçı veya imalatçı firma tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

6- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin (30 gün) aşılması,

c) Arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

Bu durumlarda, tüketici Malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Arızalı Ürünler
1- Sitemizden satın almış olduğunuz ürünlerin tarafınıza teslimatı sırasında kargo firması yetkilisi huzurunda açılarak taşıma esnasında ürünün zarar görüp görmediği kontrol edilmelidir. Ürün kargo esnasında zarar görmüşse teslim alınmamalı ve tutanakla bu durum teyit edilmelidir. Ürün sağlam bir şekilde tarafımıza teslim edildikten sonra arızalı çıkarsa; arızanın, kullanıcı hatasından meydana gelmediğini belirten ve yetkili servis istasyonu tarafından hazırlanan bir raporla birlikte, tarafımıza başvurarak, ürününüzün ücretsiz olarak değişimini gerçekleştirebilirsiniz.
2- Satın aldığınız ürün, kullanım sürecinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanırsa, ürününüz garanti süresi içerisinde ücretsiz olarak yetkili servis istasyonu tarafından tamir edilir. Servis istasyonunun bulunmaması halinde, ürün, imalatçı ya da ithalatçı firmaya gönderilir.
3- Servis istasyonundan gerekli raporu aldıysanız ya da, servis istasyonu olmadığı için, ürünün tamirini bizim aracılığımız ile yaptırmak istiyorsanız, ürünü göndermeden önce, [email protected] adresinden bize bildirmeniz ve rafımızdan onaylanmadan ürünü göndermemelisiniz. Ürünle birlikte, Faturayı ve Garanti Belgesini göndermeyi unutmayınız.

Garanti süresi içinde arızalanan ürünler

Ürün firmamıza Güvenli bir ambalaj ile ulaştırılacak ve Teknik servisteki Arkadaşlarımıza teslim edilecektir. Teslim edilen ürünler için Arıza Takip formu alınacak ve bu form ile tekrar teslim alınacaktır. Teknik servisimize bırakılan ürünler İlgili ithalatçı firmaya veya Yetkili teknik servise firmamız tarafından ulaştırılacaktır. Bu prosedür yaklaşık 7-15 gün arasında gerçekleşmektedir. Fakat azami servis süresi yasalar ile 30 iş günü olarak belirlenmiştir.

İade Prosedürü

Ürün size ulaştığı anda başlar. Firmamızın sevkiyat koşullarında belirttiği şekilde size ulaşacak olan ürünü teslim almadan önce kesinlikle kontrol ediniz.

1- Online yapılan işlemlerde ürün bedeli iadesi yapılırken Kredi Kartı Komisyonu kesilerek, iade talebini takiben 7 iş günü içerisinde ürün bedeli iade edilir.

2- Ürünü teslim aldıktan sonra iade etme veya değiştirme süreniz, fatura tarihinden itibaren 7 (yedi) gündür. Sevkiyatta geçen süre, makbuz ibrazı ile kabul edilir.

3- İade alınacak veya değiştirilecek ürünün, garanti koşullarına tamamen uyması gerekmektedir.

4- Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybını tazminle yükümlüdür.

5- Teslim aldığınız ürünün iade süresi dolana kadar, ürünün ticari değerinden kayba uğramaması için ambalajını saklamanız gerekmektedir.

6- Müşterinin ürünü iade etmesi halinde, iade edilen ürün firmamıza ulaştığı andan itibaren yedi (7) gün içerisinde ürün bedeli müşterinin istediği şekilde iade edilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar
Ürünün, üretici firmanın ve kullanım kılavuzunda belirtildiği veya şekilde kullanılmadığının anlaşılması, müşterinin ihmali, yanlış ve amaç dışı kullanımdan kaynaklanan tüm arızalar.
Ürünlerin amaçlarına aykırı olarak, normal çalışma ortamlarından ve/veya çalışma sürelerinden farklı olarak kullanılması;
Yüksek veya düşük voltaj, elektrik tesisatı; uygun olmayan aksesuar ve diğer çalışma koşulları.
Üretici tarafından tavsiye edilmeyen parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar.
Yetkili servislerin ve yetkili elemanların dışında ürüne müdahale edilmesi, içten veya dıştan kurcalanması,
tamir edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar. Ürünlerin dış yüzeylerinin
(kabin, kapak, ayna yüzey, koruyucu katmanları, ön panel) bozulması, kırılması veya çizilmesi. Nakliye sırasında,
kaza ve doğal afetlerden dolayı meydana gelebilecek hasar ve arızalar. Garanti belgesi veya ürün üzerindeki orijinal seri
numaralarının ve ürün üzerindeki garanti mühürlerinin kaldırılması veya tahrif edildiği durumlarda garanti şartları geçersizdir.
İhtilaf halinde Quick Mobile’ ın kayıtları dikkate alınacaktır.

Ürün İade Şartları

Tüketici sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslimden itibaren 7 gün içerisinde iade etme hakkına sahiptir. Şirketimiz tarafından ürünün iade edilebilmesi için ürün ambalajının ve kutu muhteviyatının zarar görmemiş olması, ürünün yeni olarak tekrar satılabilir bir durumda olması şarttır. Kargo teslim fişinin ve satış faturasının aslının ve kargo paketi üzerinde bulunan 2. nüshasının iadesi zorunludur. Bu belgelerin tarafımıza ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin müşterinin kredi kartına iade edilmesi için firmamız girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafından olacak aksaklıklardan Quick Mobile sorumlu değildir. Söz konusu iade işleminin gerçekleşmesi için iade edilecek ürün [email protected] adresinden tarafımıza bildirilmesi
gerekmektedir.