Mesafeli Satış Sözleşmesi

Aşağıda tarafımızca düzenlenmiş olan satış sözleşmemizdeki bütün maddeler, satış sitemize üye olan ve/veya alışveriş yapan her müşterimiz tarafından başka bir ihbara lüzum kalmaksızın okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.

Quick Mobile Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir. Satıcı bilgileri haricinde bu metinde ‘’quick mobile’’ olarak anılacaktır.

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın (quick mobile), ALICI’ya (müşteri) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Unvan : Quick Mobile (‘’quickmobile.shop’’ tescilli markasıdır )

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.quickmobile.shop alışveriş sitesine üye olan ve/veya alışveriş yapan kişi.

Üye olurken ve/veya alışveriş yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – Müşteri, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için müşterinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre müşteriye daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, müşteriden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden quick mobile sorumlu tutulamaz.

4.4 – quick mobile, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının quick mobile ’a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, quick mobile ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – Ürünün tesliminden sonra müşteriye ait kredi kartının müşterinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini quick mobile’ a ödememesi halinde, müşterinin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde quick mobile’ a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri müşteriye aittir.

4.7 – quick mobile mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için quick mobile’ a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri quick mobile tarafından karşılanacaktır.

4.9 – İşbu sözleşme, müşteri tarafından imzalanıp quick mobile’ a faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde quick mobile’ a faks, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış – janta monte edilmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen ürünün quick mobile’ a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli müşteri tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen, tedarik edilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

MADDE 6- SİPARİŞ İPTALİ

Müşteri, herhangi bir sebepten dolayı, verdiği siparişi iptal etmek istediğinde, telefon, mail veya sitenin mesaj bölümünden site yönetimi ile irtibat kurar. Müşteri gerekçe ibraz etme zorunluluğu olmaksızın siparişini iptal edebilir. Sipariş iptali ürünün kargoya verilmesinden sonra gerçekleştiği takdirde, kargo masrafı müşteriye yansıtılır. Müşteri, siparişlerini iptal etmek istediğinde, sipariş tarihi, sipariş numarası kullanıcı adı ve ürün ismi bilgilerini yönetime iletmekle yükümlüdür.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile quick mobile yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Sipariş sonuçlandığı takdirde, müşteri bu sözleşmedeki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

quick mobile